Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Hệ thống Cổng thông tin điện tử  

Hệ thống Cổng thông tin điện tử là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi, thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử và các giải pháp công nghệ thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm tin học hóa cải cách quản lý hành chính, hướng tới chính phủ điện tử, đáp ứng các mục tiêu sau:

 • Cải cách quản lý hành chính trong nội bộ cơ quan.
 • Đưa thông tin và dịch vụ tác nghiệp lên mạng. 
 • Tổ chức thông tin tốt hơn, cung cấp thông tin dễ hiểu hơn.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp thông tin; Hệ thống được xây dựng với các tiện ích:

 • Quảng bá hình ảnh Phòng Giáo dục, các Trường trực thuộc đến  tất cả người dân, phụ huynh và các em học sinh về cơ sở vật chất, thành tích học tập, đội ngũ giáo viên và các phương pháp giảng dạy trong nhà trường. 
 • Cung cấp thông tin và các dịch vụ công cho phụ huynh học sinh.
 • Cung cấp và trao đổi thông tin giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các Trường trực thuộc.
 • Cung cấp và trao đổi thông tin giữa Trường với giáo viên và học sinh trong Trường.
 • Cung cấp trao đổi thông tin giữa các giáo viên của các trường (Bài giảng điện tử, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi các tài liệu tham khảo.v.v..).
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; tình hình hoạt động của ngành giáo dục trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về giáo dục và đào tạo.
 • Làm đầu mối duy nhất (điểm truy cập “một cửa”) của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thông tin, dịch vụ.
 • Thống nhất các nội dung thông tin và dịch vụ thông tin trên cổng, bảo đảm cổng đóng vai trò tích hợp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống thông tin điện tử.