Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý thư viện điện tử trường học  

Hệ thống phần mềm Quản lý thư viện điện tử được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

(Ứng dụng trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở,

Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên)

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổng hợp thông tin tài liệu, thư viện; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Xem, đọc sách, tìm kiếm sách online
  • Đăng ký mượn, trả, thuê sách online
  • Quản lý các thông tin về danh mục nhà sản xuất, danh mục phân loại sách, phân loại sách chi tiết, danh mục sách, danh mục lớp học
  • Quản lý nhập, xuất kho, khấu hao, kiểm kê kho, in ấn sổ đăng ký cá biệt, tra cứu thông tin sách...
  • Quản lý thẻ thư viện, mượn trả sách, sách báo thuê - mượn đến hạn trả
  • Tổng hợp các báo cáo thống kê