Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý lương cán bộ cấp xã  

Hệ thống phần mềm Quản lý lương và các khoản phụ cấp được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Hệ thống phần mềm Quản lý lương và các khoản phụ cấp sẽ giúp cho đơn vị sử dụng dễ dàng quản lý về lương của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đối chiếu sổ sách về lương tháng, nâng lương, thâm niên vượt khung, các loại phụ cấp, truy lĩnh của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách…v.v.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổng hợp thông tin lương; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 • Quản lý danh mục ngạch công chức, loại công chức, mức lương cơ sở
 • Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách 
 • Quản lý quá trình hưởng lương - phụ cấp
 • Quản lý các khoản phụ cấp tiền mặt
 • Quản lý bảng chấm công, theo dõi ngày nghỉ
 • Tính lương và phụ cấp theo tháng các khối Đảng Ủy, khối Ủy ban, các khoản chi tiền mặt…
 • Tính nâng lương, truy lĩnh khi nâng lương
 • Quản lý danh sách nâng thâm niên vượt khung, thâm niên nghề
 • Tính thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán lương với cơ quan nhà nước
 • Khai thác báo cáo, tổng hợp thống kê lương
 • Tìm kiếm thông tin, hướng dẫn sử dụng
 • Sao lưu - phục hồi dữ liệu
 • Chế độ báo cáo tự xây dựng