Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác  

Hệ thống phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Hệ thống phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác sẽ giúp cho đơn vị sử dụng dễ dàng quản lý học sinh, đối chiếu sổ sách giữa các khoản thu, chi một cách thuận tiện nhất.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, quản lý học phí và các khoản thu khác; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 • Quản lý danh mục các khoản thu, đối tượng thu tiền, đối tượng miễn giảm
 • Quản lý hồ sơ học sinh
 • Theo dõi chuyên cần học sinh
 • Quản lý học phí và các khoản thu, chi
 • Tổng hợp thất thu
 • Quyết toán ra trường
 • Khai thác báo cáo, tổng hợp thống kê tình hình thu - chi
 • In sổ thu và thanh toán, nhật ký thu và bàn giao ...
 • Tìm kiếm, cài đặt hệ thống, hướng dẫn sử dụng.

 

Phần mềm Quản lý học phí và các khoản thu khác đã được triển khai tại:

 • Phòng Giáo dục và đào tạo Đông Anh: 29 trường tiểu học, 25 trường THCS, 32 trường mầm non
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Chương Mỹ: 38 trường tiểu học, 37 trường THCS, 34 trường mầm non