Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên  

Hệ thống phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Hệ thống phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên sẽ giúp cho đơn vị sử dụng dễ dàng quản lý về lương của cán bộ giáo viên, đối chiếu sổ sách về lương tháng, nâng lương, các loại phụ cấp của cán bộ giáo viên, tính truy lĩnh, tính thuế thu nhập cá nhân, quyết toán lương với cơ quan nhà nước…v.v.

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổng hợp thông tin lương; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

 • Quản lý danh mục ngạch công chức, loại công chức, mức lương cơ sở
 • Quản lý hồ sơ cán bộ giáo viên, quá trình hưởng lương - phụ cấp
 • Quản lý bảng chấm công
 • Tính lương và phụ cấp theo tháng
 • Tính nâng lương, truy lĩnh khi nâng lương
 • Tính thuế thu nhập cá nhân
 • Quyết toán lương với cơ quan nhà nước
 • Khai thác báo cáo, tổng hợp thống kê lương
 • Tìm kiếm thông tin, hướng dẫn sử dụng
 • Sao lưu - phục hồi dữ liệu

Phần mềm Quản lý lương cán bộ giáo viên đã được triển khai tại:

 • Phòng Giáo dục và đào tạo Đông Anh: 29 trường tiểu học, 25 trường THCS, 32 trường mầm non           
 • Phòng Giáo dục và đào tạo Phúc Thọ: 23 trường tiểu học, 23 trường THCS, 25 trường mầm non