Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý công văn văn bản  

Hệ thống phần mềm Quản lý công văn văn bản được xây dựng trên nền Web (không phải cài đặt chương trình) nên người sử dụng có thể dùng ở bất kỳ đâu có kết nối Internet. Sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho việc thiết kế xử lý và lưu trữ  do đó tiết kiệm chi phí về máy móc thiết bị, nâng cao hiệu năng sử dụng, mở rộng bộ xử lý và lưu trữ linh hoạt, không phải gánh chịu sự phức tạp của quản lý cơ sở hạ tầng ..v..v.

Hệ thống phần mềm Quản lý công văn văn bản được xây dựng theo mô hình 2 cấp: Cấp Phòng giáo dục và các đơn vị trực thuộc. Cho phép gửi công văn, văn bản trực tuyến đến các cơ quan cùng sử dụng phần mềm. Tiếp nhận các công văn đến, xử lý, lưu trữ các công văn đến

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổng hợp thông tin công văn, văn bản, tài liệu; Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Quản lý Danh mục các loại văn bản, cơ quan, đơn vị ...
  • Soạn thảo, xử lý văn bản đi, đến.
  • Lưu trữ văn bản theo mô hình trực quan, theo tủ, ngăn, giá.
  • Khai thác báo cáo, tổng hợp thống kê tình hình văn bản.
  • Tìm kiếm, cài đặt hệ thống, hướng dẫn sử dụng.
  • Thống kê nhanh thông tin về văn bản đi, đến. Tình hình xử lý văn bản. Nội dung công việc cần xử lý.