Chi tiết sản phẩm

Phần mềm Quản lý học sinh bán trú  

Hệ thống phần mềm Quản lý học sinh bán trú được xây dựng trên nền desktop (cài đặt chương trình trên máy tính) và xử lý theo mô hình máy chủ - máy trạm. Vì vậy người sử dụng có thể đặt phần mềm trên máy trủ, các máy trạm truy cập vào và xử lý các chức năng, thao tác thông qua máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, sao lưu hàng ngày, bảo mật thông tin tránh tình trạng mất dữ liệu trong quá trình thao tác

Phần mềm Quản lý học sinh bán trú là phần mềm hỗ trợ các trường cấp Tiểu học, THCS đơn giản hoá các công việc quản lý trong nhà trường. Quản lý theo dõi học sinh bán trú, in sổ theo dõi, tổng hợp báo cáo thống kê nhanh chóng và chính xác

Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, theo dõi học sinh bán trú. Phần mềm được xây dựng với các tiện ích:

  • Quản lý danh mục trường, lớp bán trú
  • Quản lý các khoản thu, chi bán trú
  • Quản lý hồ sơ học sinh bán trú, theo dõi học sinh
  • Quản lý thực đơn, xuất - nhập thực phẩm cho học sinh bán trú
  • Quản lý thu, chi bán trú. Tổng hợp thu chi
  • Quản lý trang thiết bị đồ dùng bán trú
  • Tổng hợp báo cáo thống kê

Phần mềm Quản lý bán trú đã được triển khai tại:

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Trì Hà Nội: 16 trường Tiểu học.
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai - Hà Nội: 26 trường Mầm Non