Tài chính ngân sách

   

Việt Nam đã rút vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ODA khoảng 1.251 triệu USD

(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm 2020, Chính phủ Việt Nam thực hiện rút vốn nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.251 triệu USD. Chính phủ Việt Nam cũng đã trả nợ nước ngoài khoảng 51.289 tỷ đồng.

 

(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm 2020, Chính phủ Việt Nam thực hiện rút vốn nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.251 triệu USD. Chính phủ Việt Nam cũng đã trả nợ nước ngoài khoảng 51.289 tỷ đồng.

                                                                                                   vay vốn nước ngoài

                                                                                           Chính phủ đã ký kết 7 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 885 triệu USD. Ảnh: Đức Minh

Thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN) - Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ký kết 7 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 885 triệu USD.

Trong tháng 8 năm 2020 (tính đến 24/8/2020), thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 42,6 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 24,4 triệu USD, cho vay lại khoảng 18,2 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, Chính phủ rút vốn nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.251 triệu USD (tương đương khoảng 28.991 tỷ đồng, đạt khoảng 27% kế hoạch cả năm), trong đó cấp phát khoảng 840 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 411 triệu USD.

Đại diện Cục QLN&TCĐN cho biết, số vốn đã rút này không bao gồm các khoản rút vốn có thể đã được các nhà tài trợ giải ngân nhưng chưa thông báo cho Bộ Tài chính.

Trong tháng 8/2020, Chính phủ trả nợ nước ngoài được khoảng 956 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ nước ngoài khoảng 51.289 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước, cũng như cho dự án vay vốn nước ngoài./.

Nguồn : http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-09-09/viet-nam-da-rut-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-von-oda-khoang-1251-trieu-usd-92050.aspx

Bài viết cùng chủ đề