Giáo dục đào tạo

   

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và những con số ấn tượng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã kết thúc an toàn với mục tiêu vừa đảm bảo quy chế thi vừa tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Dưới đây sẽ là những con số ấn tượng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

                         

LINH CHI - NHẬT HUY

Nguồn: https://laodong.vn/infographic/ky-thi-tot-nghiep-thpt-2020-va-nhung-con-so-an-tuong-826902.ldo

Bài viết cùng chủ đề