Khách hàng HanoiSoft

Danh sách khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ HanoiSoft  

Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

Các cơ quan, doanh nghiệp khác